Sportoviště Sokola

Areál Miloně Svojanovského Hylváty

V areálu Miloně Svojanovského najdeme veřejně přístupné dětské hřiště, asfaltovou plochu s koši na basketbal a tenisovou zeď. Po dohodě je možné využít dvou tenisových kurtů a dvou beach volejbalových kurtů a to včetně zázemí v budově šaten (kuchyňka, WC, sprcha). Součástí areálu je i ohniště.

Výše uvedené lze využít i pro pořádání soukromých či firemních akcí. Cena za pronájem tenisového kurtu je 100 Kč/hod. U beach volejbalového kurtu je to 150 Kč/hod.  V případě celodenního pronájmu je cena stanovena dohodou.

Tenisové kurty

Beach volejbalové kurty

Bližší informace k pronájmu a rezervaci tenisových kurtů Vám poskytnou:

pan Jedlička, Pod Lesem 87, Ústí nad Orlicí

pan Jetmar, Pivovarská 99, Ústí nad Orlicí

pan Donát, Třebovská 81, Ústí nad Orlicí

Bližší informace k pronájmu a rezervaci beach volejbalových kurtů vám poskytnou:

pan Moravec, Pivovarská 170, Ústí nad Orlicí

pan Jetmar, Pivovarská 99, Ústí nad Orlicí

pan Donát, Třebovská 81, Ústí nad Orlicí

 

Sokolovna U Tří mostů

Sokolovnu U Tří mostů smějí využívat všichni členové Sokola dle stanoveného rozpisu. Stejně jako v případě tenisových a beach volejbalových kurtů je možný individuální pronájem. Součástí sokolovny je i restaurace kde je možné, po dohodě s aktuálním provozovatelem, využít jejich služeb.

Sokolovna U Tří mostů

Bližší informace k pronájmu a rezervaci Sokolovny U Tří mostů vám poskytnou:

pan Jetmar, Pivovarská 99, Ústí nad Orlicí

pan Donát, Třebovská 81, Ústí nad Orlicí

Permanent link to this article: http://www.hylvaty.cz/tenis/sportoviste-sokola/